ANG TANGIGE NI NONOY

ANG TANGIGE NI NONOY

A Story by Prime
"

My very first ilonggo story, written February 03, 2014. I want to transform this into a short film. And I need help. Hahaha ! I guess only ilonggos would understand this work!

"
ANG TANGIGE NI NONOY
By: Alan David Toledo Patani / Gem Toledo
~Gem Prime~

Ako si Inday. Retokada nga babayi. Pero pati ka kag sa indi, VIRGIN pa ko ya.
Gaistar kami sa higad dagat.Kag katawhay lang sang amon pangabuhi. Si tatay gadinamita sa tunga lawud. Si nanay naman gapasulod mga gwapo nga lalaki sa balay kung gaubra si tatay.
Ako naman ya, ti " (natuwad) “Ay bilat!” (bangon dayun)
Kahuluya ba. Pero kita-kita lang ya sadto nakakita ha?
Ini gale nga istorya, parte ini sa akon kag kay Nonoy. Ara bala’ng kaingod namun nga gwapo tani galling kay baug man na sa kuno. Batik o ma tulo pa gid?! Discouraging ah, pero ti kay naamu na siya ya wala na ta may mahimo. Kaluoy nga tinuga.
“Huy!” (gintiklod) “Ay giti mo Nonoy!”
Ayti hu, wala gid nagpalibak ang animal. Pisteng sapat.
“Gago gid ka ya noy! Kabigaon ah, mangibot pa gid!”
“Sensya na babes. Ikaw bala. . !”
“Babes your face! Kalaw-ay-law-ay simo, indi mo ko babes!”
“Ah gale?” (gin-itik niya si Inday kag nakalman ang gaga nga bigaon) “Noy, untati ko. Puta! Kalam! (kalame guru?)” “Indi gale babes ah?” “Puuuutaaaaaa!”
*boooogsh* *quack2x* *tooooooooooot* Way lang. . .
Asta ginghakos yak o tudo-tudo sa likod nga daw wala na ni-isa ka gamay nga distansya amon lawas. Kag didto ko nabatyagan ANG TANGIGE NI NONOY.
“Puta Noy, buy-i ko!” (gapamula)
“Ngaa babes haw?”
“Puta ang. . . ang TANGIGE mo hu! Ginautgan ka naman ay! Lintek!”
Kag ginbuy-an ko sang animal… Pagtulok ko sa iya, gapamula man siya, kag nagdungan panaog ang amon mga mata sa iya bukid nga gamhanan.
*sssssssssssssssssssnake* *elephant nose*
“Whaaaaaaaaaaaaaaaah!” Kag nagdlagan kami duwa, papule sa amon mga panimalay. Pag-abot sa pirtahan. . .
“Ayaw to, mo piswit! Mo piswit to! Hulbuta antes ipiswit!”
Nay? Bigaon hu? Anu to akon nabati-an man? Ngaa daw kaWeird haw?
“Aaaaaahhhh! To! Magwa na na to!”
“Nay!” (ginlagabu ang pirtahan)
Kag nakibot ko sa akon nakita. Grabe lain-lain mu!
Nauntat sila sing gwapo nga estranghero sa ila ginahimo, kag nakibot nga nagtulok sa’kon.
“Lintek na ahaw magbutang ketchup sa siopao indi kabalo! Makasinggit ka balay nay daw ginkayat! Abi ko man. . .”
“Uy baba,” hambal sang estranghero.
“Daw mga manul kamo, ako bi!” (ginkuha ang suludlan ketchup, ginhimas-himas danay, ginpapiswit katatlo, kag *scjhuuuuup* gindasok sa siopao)
“Oh, ara. Nugay na minanol ha!” (ginbutang ang suludlan sang ketchup sa lamisa dala papuga nga himas)
“Kaon ta nak.”
“Eat well.”
TUNGANG GAB-E. BASTA MGA ALAS-DOSE NA AH! REKLAMO PA. PUTA.
Naggwa ko sa amon kubo. Wow, katugnaw sang hangin! Nami painit ba! Pero namugnaw pa gid ko paglingi ko sa kaingod. . . Ang manyakis nga si Nonoy gahimas sa iya kinatawo nga tangige samtang nagatulok sa’kon with a. . .(manyakis/seductive smile)? ITSURA PA NA?! Yuta ya eh!
Ti, gin “FUCKYOU-han” ko lang siya eh amu to nag-untat, nagtalikod nga galumaw-lumaw ang mata. Sunggod ang lintek ya ah. Peace of mind.
Naghinay-hinay na ko laktod pakadto sa may seashore nayun ah. Ginabatyag gid bala ang dapya sang hangin haw. (tapi sang buhok nga naggamo sa kilid; sa liwat; sa liwat; sa liwat.) At kalinte, ngaa daw ginakuntra ko sang hangin haw?! (sa liwat; sa liwat) Lintek nga buhok law-ay-law-ay sabor pu! Sa baba ko pa mamahay.
Buysit nga buhok. Ginpungos ko nalang sang lastiko kay. . .
Pag-abot ko sa seashore, nagpungko ko sa bato. “Agay!” Bigaon nga bato, talum gale… (pagbalhin pulungku-an may dugo na sa bato). Hala puta nga bato o, di na ko virgin! Di na ko virgin!
*Chabaw* Di na ko virgin!!! *Chabaw pa gid* Kanugon, di na ko virgin! *Chabaw tudo*
Nadumduman ko naman adtong may natabo sa’mon sang miga ko nga tomboy. Si Nene bala. Ginakumos-kumos niya akon buli dasun ginapakalman ya ko sa li-og. Dire man to sa seashore bala mo. Wala to galling kasaksi si Nonoy ya. Kundi nabali na tangige niya! Isa pa dugay pa bag-o siya nagtuhaw dire.
“Aaaaaaaaaahhhh… Aaaaaaaahhhh…” (ginapakalman siya ni Nene kag ginaromansa)
“Ang sarap-sarap mo Inday.”
Ay nalipat ko. Tagalog ni siya gale. Fresh from Pangasinan ah.
Nadumduman niyo pagdungka kuno sang mga pirata diri sa Old Sagay? Nan, mga animal nga mananagat, mga pirata kuno, mga tomboy gale kag mga agi nga mga butakal!
Amu to gale nagdalalagan sila kay nahadlok sa mga armas nga mga d***o kag mga vibrator nga export nila. Sapat gid uy!
Ay, balik ta gale sa sex scene kay medyo mainit-init to ya.
“Aaaaaaaaahhh. . . Neee! Nee!” Daw gabata ko ya haw? “Nene! Neeee!”
“Are you ready?” (pakita sang 3 fingers) “Ano na haw?”
“You know how this functions…” kag nagdako akon mga mata samtang nadumduman ko ang akon nakita sang una sa cellphone ni tatay. Cheap lang pero damu-damo to scandal ya! Mga babayi pa tanan. Nadumduman ko arang… arang isulod na bala ang tatlo ka tudlo sa…
“Whaaaaaaaaaaaah!” siyagit ko samtang gadlagan. Bigaon ya hu, finger-ron ya ko ya! Virgin pa ko hinuon!
“Hey, bumalik ka Inday! Di pa tayo tapos! Di mo pa ako napapasaya!”
“Let’s break up!” And that was the last time I saw her.

*BOOM!* Nakabugtaw nalang ko sang may makusog nga lupok. Lintek ya kabastos gid ya haw? Mayo tulog sang tawu pru!
(Pero may naglupad nga papel kag nagtapik sa akon nawung.)
Sulat ni Nene. Deathnote niya gale.

-------

Dear Inday,
Before I make sulat of this, let me tell you that. . . I’m so very disappointing. You disappointing me because we are so new and you make basag itaas (break-up) with me. It’s so… hurt! It’s hurt my feelings! It makes wasak my heart, you know? It’s so hurt, I telling you.

-------

Teka, sa’n ba to naggraduate ng elementary? Why the English?

-------

Before I make bigti, let me tell you my process. I will make sindot the dinamita your tatay given me. And I will make tulon of it while it’s explode outside my red swelling heart stomach. And don’t forget to dream me. I will always will love you and I always will.
Nagmamahal nang may pagnanasa,
Nine.Tumboy

-------

Confirmed. AB English undergraduate gid gale ang lesbian. Dapat malipay ko kay patay na siya. But I sad. Sorry, I was sad.
*Chabaw* “Naaaaaaaaay! Ginpalangga ko siya naaaaaaaay!” *Chabaw*
*Chabaw man* “Kainchindi ko nak. Ihibi lang na. Kaya mo yan.” *Chabaw end*
*Chabaw* “Naaaaaaaaay! Bakit niya ako iniwan naaaaay?!” *Chabaw*
(gindapal ni Nanay) “Gihilasan ko nimo! Nakarelasyon lang ka’g tomboy nagtagalug-tagalug ka na’g kahilak! Ay dipuka niya! Bad influence! Forgit hir! Bugtaw inday, bugtaw!”
And I woke up.
But when I sleep at night. Pagbuklat ko sa’kon mata…
*WHAAAAAAAAAAAAH!* (itsura ni Nene ga atubang nga puno sang itom nga tinta sa ulo.)
After that nightmare, ti ginsumpa ko nga indi na ko magtulog-tulog. Ti muklatanay lang eh. Galing kay ginsip-on ko sa ikaapat nga gab-e.
4th NIGHT.
Ginpainom ko ni Nanay bulong.
“Nak, pagtumar si’g ani’ng drugs oh.”
“Salamat gid nay.” (nagtumar)
“Pagtulog na bala nak. Indi niya na ka na padamguhon.”
“NO! MOMMY NO!”
“Ginpabarang ko na iya kalag kay Tiyoy mo Ornok hu.”
(lingi sa kilid, ga wave-wave si Tiyoy Ornok dala ang munyika nga gaBold kag nagapos ang mga kamot, mga tiil kag li-og sang buhok.)
“Diin mo nakuha buhok niya nay?”
“Aysus pagkasimple. Sadtu ba’ng ginpasleep-over mo sa anay diri sad, katong nag-ingon ka nga wala na’g byahe paTacloban, na murag-muragan lang ko by the thought nga basi malain na siya nga ginhawa ya. Kag lain gid man iya ginhawa!”
“Sang ginkamang ko siya pagbuka sang iya baba… sus, daw di ko katulog intawon! Wala gid guro kapanutbras ang animal. Amu to gin-agwanta ko lang kag para makasigurado, ginhimulbulan ko siya eh!”
“Sa diin pud nay?!”
“Sa… sa ilok lang uy. Kay kung sa iyang pinakas bi, basi wala pa siya kapanghugas kag manimaho pa lang dunot nga langka akong kamot day, baw!”
“Dali lang nay, ginatuyo ko haw? Ano to’ng bulong?”
“Decolgen to nak, ang with drowse epik…”
“Naaaaaay!” And I remembered nothing but peace that night. I slept for two days and two nights. Oh, grabe nga pahuway no? Bongga pa huragok kuno! Daw di katulog mga kaingod. Kag si Nene? Wala na tuod nagpabatyag. Siguro nadayunan man to iya kalag. Salamat gid kay Tiyoy Ornok.
2 DAYS AFTER.
(gapanghalay) “Indaaaaaay! Imo panty nga ga yilo-yilo ihalay dayun para magmala kag mapunpon!” Gaga nga iloy. Iskandalusa hu, kahuluya. Ginapabungulan ko nalang kay…
“Hey.” Paglingi ko, nakita ko ang gwapo pa nga si Nonoy. I was allured.
“Who you?”
“I’m Nawnawy (Nonoy). You?”
“Inday.”
“Indaaaaaay! Ang imo panty nga ga yilo-yilo ihalay dayun para magmala kag mapunpon!”
S**t, kahuluya aw?
“Nay, kabastos simo! Atendera danay di ho, may menso!”
“No. Hindi nanay mo ang sadya ko dito…”
“Ay nugay tinagalog! Bisaya raba kayo imo tsura Noy ha?”
“Ay, kadamo arte ah. Ti bukingon gid gale?”
“Oo eh. Yuta mo lang.”
“Yuta mo pud. Tapusa da imo panty nga ga yilo-yilo halay para magmala kag mapunpon!” (gindiwalan kag nagdlagan pakadto sa tupad balay.)
“Puta noy!” “Puta man babes!” “Babes?! Eeew!”
And that’s how I knew Nonoy. Buysit nga manyakis. Tawag niya sa’kon pirme, “Babes.” Daw pig-in-the-city ah, ka insulto. Dasun kung kis-a ga-take advantage siya sa’kon magtuwad ko, pareho na lang sini…
Gatuwad-tuwad gid ko kis-kis sang bato ubra pico-cross nga lumpatan, sang…
“Hi Babes!” (kuhit sang buli kag madlagan)
“POOOOOOOOOOTAAAAA MANYAKIS! Mapatay ka tani! RAAAAAPEE! RAPE!”
(mga bata nga gahampang gakinadlaw lang)
Te? Kung ano kaBigaon nga lalaki?
Pero pati ka kung kis-a sweet na siya ya ah, pareho nalang sang Valentines ligad tuig.
Ari gid ko sa seashore gaChabaw-chabaw ka yang akon crush nakanobya na sing daw carabao nga octopus.
“Hey Babes. Na’nu ka?” (gintuparan niya ko)
“Don’t call me Babes! I love somebody! And he loves another body!”
“Ay saklap ba. Pa’no na ko gali ya?”
Gintapayan ko siya. Ambisyoso nga animal.
“WALANG SA’YO! Akin lang ang… Oh, nevermind.” *Chabaw liwat*
“Babes bala ay. Di mo baa lam na nasasaktan ako tuwing nakikita kitang ganyan?”
*Untat Chabaw, Wink2* “Jillaeng, tagalog ba? Like I’d believe you…” *Chabaw liwat*
“Tsk. Ari nalang. Pakadlawun ta ka. Mamati ka ha?” “…silence means yes…” (gin-akbayan si Inday.) “Kag makadlaw ka ha?”
“May tatlo ka ambisyosa nga mga babayi, nagkadto sila sa ‘mahiwagang waterfall!’ Hambal nila, ang waterfall nga ina kuno may lihi o sumpa nga gagrant isa ka wish. Ihambal mo lang kuno ang pangalan sang gusto mo makahitsura, maamo man na imo guya.”
“Te, ano dayun?”
“Ang una nga babayi, nagsinggit ‘NERI NAIG!’ kag naglumpat…”
“So?”
“Nag CHITO MIRANDA iya tsura…”
“Ngaa daw ka baligtad aw?”
“Mati lang bala, amu na ang storya. Ang ikaduwa nga babayi, nagsinggit tido ‘DENIECE MILINETTE CORNEJO!’ kag naglumpat, pero sa bato nayun nalagpak…”
“Nag CEDRIC LEE siya dayun diba?”
“Indi, mati bala. Na VHONG NAVARRO sa nga baldado sa condo ya!”
(pugong kadlaw si Inday) “Ay hala kanugon…”
“Indi na gid. Ambisyosa mu. Kag ang ulihi nga babayi, kabalo ka ano’ng natabo sa iya?”
“Siya nagsinggit KATRINA HALILI kag nag HAYDEN KHO ang itsura?”
“Haha buang. Indi. Nadanlog siya…”
“Tapos?”
“Nakasinggit siya, “AY BILAT! Guess what happened…”
Amu to dayun napautoy-utoy ko kadlaw ni Nonoy. Dasun, ginpasandig yak o sa iya broad shoulder. Baw, tig-a na malaman pa…
“Tani kita na lang Babes no?”
“Gago.”
“Tuod bala. Angayan pa ta.”
“Haha nugay labutaw, puta ka. Indi ta bagay.”
“Indi man gid, pero match ta gyapun ya. Kay sapat ko, animal ka.”
“Gago.” (utoy-utoy kadlaw)
Pero imbes nga mabalos pa siya, ginhalukan niya ko ya sa ulo. Kibot ko ah. Pero tingala ko pud ngaa wala ko dayun ka react mu, violently. Baw kalame.
“Hoy Nonoy, amo naman na nga kagaguhan?”
“Wala lang. GinaTry ko lang nga palanggaon ka.”
“Try pa na? KaManyakis ah.”
“Manyakis kuno, pero wala man gane kaReak pru. Weird simu.” (Nahipsan)
“Ambot matulog na ko. Good night.” (nagtindog kalit si Nonoy, naumod si Inday sa pagkasandig) “Gago, wala gid pabalo hu!”
“Tindog da Babes ah, dungan ta lakat.” (tindog pud ang bigaon)
Kakibot ko man pagtindog ko ginkuha niya kamot ko ya dasun una ginpisil-pisil lang galling kay sa kagago niya gin-holding-hands niya na ko paglakat na namun ya! Ara baling fingers-locked gid. Puteks nga Nonoy ginkilig man ko ba.
Galing kay sang lapit na kami sa ila pirtahan, ginbutong niya akon kamot lapit sa… tangige niya ya. Kag didto nadula VIRGINITY sa’kon kamot! Sang nakabatyag ko humok pero init nga tangige, ni Nonoy pa!
“Gago, manyak!” (gintapi kalit ang kamot kag ginsumbag si Nonoy hinay)
“Gago manyak? Ikaw bala gapanghikap ha?! Nanibangod ka pa bala Babes mu!”
“Gago, ikaw gabutong pakadto sa… sa… sa tangige mo kag…!”
“That… That fish inside you!” (nahipsan sila duwa) (Pag-abot sa pirtahan)
“Una ko Babes. Salamat gid ah. Good night. Sweet dreams. I love you Babes.”
“Gago, urumon ka tani! Sige…” (lakat palayo, pero dugay-dugay nagbalikid)
“Nonoy?” “Yes, Babes?”
“Pwede kaGakus? Kaisa lang?”
“Why not, Babes?”
Dasun nagGakus ko sa iya sang pagkaDugay-dugay, asta nga nabatyagan ko nga ginkumos niya akon buli. “Gago, manyak, bigaon.”
“Haha tuyo nag id Babes. Good night liwat ah. Sweet dreams. I love you Babes.” Kag ginhalukan niya ko sa agtang bag-o magsulod sa ila balay kag *booooooogssssssssh* ginlampos ang pirtahan pasira.
Baw ano kabastos. Manners da bi!
Pero pati ka, nagpuli ko sa balay nga gaNgisi-ngisi, asta nakatulog ko. Yuga nga Nonoy ah. Tangige! Kilig ang tikos!
Kag after that, back to normal naman eh. Ara gyapun ang “Babes” ya asta subong, dasun ga “Babes” pud ko sa iya kis-a, kung may kinanglan eh, parehas bala sinang makitext ko kay ma reply ko sa GM sang akon suplado nga crush, tapus kung mareply na na, “WHO THE FVCK IS THIS?!” Jusko, pwerting kalipay! At least maski daw buyayaw lang, nag-usik gid siya tiempo reply lang sa’kon! Dasun si Nonoy makuriit lang na sa higad kag indi na dayun magpahulam cellphone. Hmmp! Nugay da xa, nakita ko bala sa convoboxes niya ga SOP (sex-on-phone) bala sila sang negra niya nga classmate ha! Mahambal pa na siya sa’kon, “Bigaon Babes!” daw siya indi gid! Whahaha!
Ambot. Nadugang pa gale iya pangusi sa’kon kilid, pisga sa’kon taas nga ilong kag hamis nga nawung kag arang maggwa ka bala sa balay niyo bag-o lang kaPanghusay kay para daw ginRebond kag pangFlirt na tani sa crush mo nga hunk pero suplado, sugataon niya ka sa dalan with, “Hi Babes! Good morning! I love you!” dasun gamuhon imo buhok tudo-tudo! Buysit! Sayang ang effort.
With that, gapalibre nalang ko sa iya panyaga kag recess for ruining my almost 1-hour preparation of hair lang. Indi pud ko mahuya.
Sabagay gwapo man siya, dasun hambal-hambal man lang na nila nga baug kag may tulo siya kuno. Manyakis bi uy, amu na gina-ubrahan nalang siya issue. Baw kabigaon.
Dasun ginapakilala ya pa ko sa iya friends as “housewife babes” niya. Puta Nonoy. Diin ka da?
Kag kung magdungan kami lakat, it’s either akbayan niya ko dala pangsakal, or i-holding-hands niya ko, or ipilipit niya akon arm sa iya arm. Baw kaabno. Masal-an kami pirme hinuon.
Dasun arang haluk-haluk niya, nag-uso man na, galling kay sang sa ilong yak o ginKiss-san, ti, katilaw na gid siya sumbag eh. Animal man.
Isa pa, I mean, last na gali… Kagab-e, nakastoryahanay kami di sa seashore ari flashback hu…
“Hey Babes.”
“Oh, ma’nu ka?”
“Cold ba, wala gid da kiss?”
“Luso mo Noy!”
“Daw… daw kita na bala mu?!”
“Haha gago. Ikaw gid bi kaBigaon simu.”
“Tuod-tuuron ta bala Babes!”
“Yuga, ano ka, HELLO KITTY? Indi ko ya no!”
“Te wala na gid ko ya chansa Babes?”
“Chansa? Wakal mo Noy?”
“Sus! Kamanhid simu Babes bala mu! Maytagan ko bi naluyag ko simu! Di mo lang ramdam kasi MANHID KA! MANHID KA! PUTANGINA KA!”
Kag speechless ko. Ganganga. Tuod?
“Sensya gid Babes. Okay man lang ah kung wala ka naluyag sa’kon… Akon man lang ya para patas ta ah. You know…” Speechless ko gyapun.
“Te, sige Babes una ko danay ha? Tuyo nag id bi. Good night! Sweet dreams!” Kag subong ko lang nabatyagan ang kulang, ang “I love you.”
Naglakat na siya, dasun sang layu-layo na siya…
“Noy! (tindog nga daw laasun)”
“Babes?”
“Good night.” Ginlabay ko siya dayun sang balas nga halin sa dagat kag nagdalagan man ko papule sa amon balay. “Agay!”
“Te? Kagab-I daw basted siya no? Pero sini nga adlaw daw wala lang may natabo. Abnu nga Nonoy Tangige.”
Pero dali lang… Why am I thinking of all this things late at night? Why do I reminisce much about how we were together since before when a rock just took my virginity? Dafuq, could it be…?
YUGA! I BETTER ASK HIM!

*tok-tok-tok* “Noy!”
(nag-abri ang pirtahan) “Babes?”
And I am shocked by what I see. “Whaaaaaaaaaaaaaaah!”

Ako si Inday. Retokada nga babayi. Nakakas sang bato akon virginity sini nga gab-i. Damo ko may nadumduman kag damo man ko napinsaran. Palangga ko guro si Nonoy Tangige? Kag subong, sa akon atubang… WALA TABON, WALA TANAN!
ANG TANGIGE NI NONOY.

Sequel: ANG PINAKAS NI INDAY Coming Soon!
© NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED. ALL RIGHTS RESERVED. Feb. 06, 2014.
THANK YOU FOR READING! TO GOD BE THE GLORY!

© 2014 PrimeMy Review

Would you like to review this Story?
Login | Register
Request Read Request
Add to Library My Library
Subscribe Subscribe


Stats

2100 Views
Added on February 6, 2014
Last Updated on February 6, 2014

Author

Prime
Prime

Sagay City, Region VI, PhilippinesAbout
Alan David T. Patani from Philippines ^_^ You can also call me Gem Prime. I am not a professional, so expect errors and typos. Sorry in advance anyway. I believe this is a story sharing site, s.. more..

Writing
My Tragedy My Tragedy

A Story by Prime


Cosmic Cosmic

A Book by Prime