Isang Tinig

Isang Tinig

A Poem by Bryan Irion
"

It is a tagalog poem places fourth for our dialect month or "Buwan ng Wika". The theme is all about what a picture says.

"


Namulat ako sa mundong mapanghusga
Ginising ng mga bagay na itinakda,
Pinagsisihan, isinabuhay, nilikha, itinadhana
Ang tama ay minali nila
Ang mali ay tinama ng iba

Para akong naglalayag na walang timon
Naglalakad na walang paroroonan
Tangan-tangan ang mga paniniwalang,
Tama ay tama, mali ay mali
Mali, tama, mali, tama, ay mali pala

Itinakda na ang ngayon
Upang ang atensyo’y ituon
Sa kung saan ako’y naroroon,
Mga kasinungalingang iyong itinapon
Ako’y nagdurusa’t nananahan duon

Imumulat ang pagkakahimbing
Isasantabi ang katahimikan
Isisigaw ang mga bulong
Sasambitin ang tinik sa pusong sabik,
Uhaw at hayok sa paglahad nito

Bulag, pipi’t bingi sa kasarinlan
Tahan na sa paghikbi, tahan
Ang sakit ay akin nang iibsan,
karapata’y akin nang tangan tangan
Isasambit, kalayaan, kalayaan!

Ang kahapo’y nagwakas na sa wakas
Ngayo’y sisimulan ko ang bukas
Upang ang bukas pa’y mamayani ng pag-asa
Akin nang ipangdirigma, inyong mga salita
Ako bilang sila, kayo, ako bilang tayo

© 2016 Bryan IrionAuthor's Note

Bryan Irion
Sorry for the disrespect, for those who could understand the words that I used and review it I really appreciate you.

My Review

Would you like to review this Poem?
Login | Register
Reviews

filipino to me sounds like soft bullets fired from a hard gun

Posted 1 Year AgoRequest Read Request
Add to Library My Library
Subscribe Subscribe


Stats

160 Views
1 Review
Rating
Added on October 26, 2016
Last Updated on October 26, 2016

Author

Bryan Irion
Bryan Irion

NCR, PhilippinesAbout
Born to love not to be love. I lost in the fantacies of love, realities over imagination. Writing poetry is my passion, through this I can say and express everything I want to my love, issues, and to .. more..

Writing