Sa Muli Mong Pagbalik

Sa Muli Mong Pagbalik

A Poem by PoetryPanda
"

Poetry of love written in Filipino.

"
Gisingin nawa ang puso
mula sa pagkakahimbing,
kasabay ng diwang humimlay
sa oyayi ng pangungulila.

Pawiin ng mainit na palad,
bakas sa mukha ng luhang nanuyo
dala ng pagtangis, sakit, at hapis;
alimpuyo ng masidhing pagtatangi.

Timyas ng 'yong ngiti
sa harap ng hubad kong mga mata;
simbuyong tutunaw ng pait,
hangad kong mamasdan-

Kariktan ng' yong mukha.

Sa bagong umagang taglay -
kalayaan ng puso mo't
karilagan ng 'yong pag-ibig;
Ako' y mumulat lamang muli.

Ako'y iyong gisingin.

© 2018 PoetryPanda


My Review

Would you like to review this Poem?
Login | Register
Share This
Email
Facebook
Twitter
Request Read Request
Add to Library My Library
Subscribe Subscribe


Stats

268 Views
Added on September 16, 2018
Last Updated on September 16, 2018
Tags: Romance, SaMuliMongPagbalik, PoetryPanda

Author

PoetryPanda
PoetryPanda

Valenzuela, NCR, PhilippinesAbout
A poet for nothing more..

Writing
Misery Misery

A Poem by PoetryPanda