Savjet putniku-sanjaru

Savjet putniku-sanjaru

A Poem by Selman Repišti

Sanjaj!

Ali samo kad si budan.

Da možeš dosanjati

Što će spavač, u tvrdom mraku, tek prisanjati.

I tiho, u besvijesti, prespavati.

 

Sanjaj!

Al' se nemoj  uspavati!

Tako možeš usnuti

Dublje nego kad želiš, samo, brzo zaspati.

I sljedeće zore, naglo, ustati.

 

Budi se!

Al' se nemoj uplitati!

Jasnije ćeš vidjeti

Nego kad bi se, namah, htio umiješati.

Zaletjeti, i život prekrojiti.

 

Sanjaj!

Ali znaj da su ti kapci sneni!

 

A ako zaboraviš da se probudiš,

To je kao da nisi, nijednom, istinski usnuo.

 

Putuj!

Ali ne prosto da bi okončao putešestvije.

 

A ako si vo�'en, samo, dolaskom na odredište,

To je kao da pravi putnik, nikada, nisi znao postati.

 

Putuj!

Ali se ne zaplići o tu�'e korake.

 

A ako krišom, nesiguran i bez karte, tu�'e putokaze pratiš,

To je kao da si, još jednom, promašio svoj svojcati put.

 

 

Selman Repišti

3. 10. 2017.

© 2017 Selman Repišti


My Review

Would you like to review this Poem?
Login | Register
Share This
Email
Facebook
Twitter
Request Read Request
Add to Library My Library
Subscribe Subscribe


Stats

117 Views
Added on October 3, 2017
Last Updated on October 3, 2017

Author

Selman Repišti
Selman Repišti

MontenegroAbout
My name is Selman Repišti and I come from Montenegro. I am 30 years old and I am a psychologist and writer. I have published five books, 20 scientific articles and more than 80 popular articles.. more..

Writing