Λεπίδα του �™ασιλιά (O Vasil Lepida)

Λεπίδα του �™ασιλιά (O Vasil Lepida)

A Poem by Loven Epic
"

Λεπίδα του �™ασιλιά

"
�- λεπίδα του �™ασιλιά λάμψει όλη τη νύχτα 
Σύμφωνα με το Legend ήταν σφυρηλατήσει με το φως 
�'λλά κανένας δεν ξέρει τον πόνο που έχει Έφερε 
σε όλους εκείνους που σπάνια σκεφτεί 
�"ια ιδιοκτήτης της λεπίδας που στη συνέχεια πήρε 
�'λλά σύντομα μετά από αυτό ήταν σφυρήλατο 
με ένα πόνο όπως το κρύο και τη νύχτα 
Επειδή η λεπίδα ήταν Πλαστά με το φως.

Λεπίδα του �™ασιλιά

© 2014 Loven Epic


My Review

Would you like to review this Poem?
Login | Register
Request Read Request
Add to Library My Library
Subscribe Subscribe


Stats

135 Views
Added on February 4, 2014
Last Updated on February 4, 2014
Tags: Λεπίδα του �™ασιλι

Author

Loven Epic
Loven Epic

Kyle, TXWriting